Recent

कार्तिक दामोदर महिनाको महत्व || Glorification of Kartika Damodar Month

कार्तिक दामोदर महिनाको महत्व || Glorification of Kartika Damodar Month

Kartik Month is also called Damodar Month. Damodar is a name of Krishna.
Kartik month is considered superior than other months.

यो भिडियोमा :- कार्तिकलाई किन महिनाहरुको राजा भनिएको हो ? दामोदर कार्यक्रम के हो ? कृष्णलाई किन दामोदर भनिन्छ ? कार्तिकमा के गर्ने के नगर्ने आदि ।

VIDEO

Copyright © 2011-2014 Krishna Update All Right Reserved(Details Here >))| --By Paramesvara Acyuta Das