गजल

नश्वर यो भौतीक जीवन एकदिन छोडनुपर्छ ।
मायामोह जालरुपी संसारलाई तोडनुपर्छ ।।

एक दुई तीन चार गर्दा गर्दै सोह्र माला ।
भगवद्–धामसम्म यात्रा यसै गरि जोडनुपर्छ ।।

भौतिक जीवन अशाश्वतम् आध्यात्मिक शाश्वत छ ।
भौतिकबाट जिन्दगीलाई आध्यात्मिकमा मोड्नुपर्छ ।।

भक्ति लता वीजको पोषण भगवद नामको जप नै हो ।
यो वीज मार्ने झारपातलाई जरैदेखि गोडनुपर्छ ।।

नश्वर यो भौतीक जीवन एकदिन छोडनुपर्छ ।
मायामोह जालरुपी संसारलाई तोडनुपर्छ ।।
---------------------- सुवास भण्डारी (बाग्लुङ्ग)

VIDEO

Copyright © 2011-2014 Krishna Update All Right Reserved(Details Here >))| --By Paramesvara Acyuta Das