BREAKING NEWS
blog

728x90

header-ad

468x60

header-ad

गीतामहात्म्य – ७ | एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्

एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् ।
एको देवो देवकी पुत्र एव ।।
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि ।
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ।।

हाम्रा यौटै देवता कृष्ण  प्यारा ।
यौटै शास्त्र कृष्णकै   दिव्य गीत ।।
यौटै मन्त्र कृष्ण कै नाम राम्रो ।
उन्कै सेवा एउटै काम हाम्रो ।।

वर्तमान युगका मानिसहरू एउटै शास्त्र, एउटै ईश्वर, एउटै धर्म तथा एउटै वृत्तिका लागि अत्यन्त उत्सुक भईरहेका छन् । अतएव ‘एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्’ अर्थात् भगवद्गीता नै संसारभरिका मानिसहरूको एक मात्र शास्त्र होओस् । ‘एको देवो देवकी पुत्र एव’ अर्थात् भगवान् श्रीकृष्ण  नै सारा विश्वका लागि एक मात्र उपास्य देव होऊन् । ‘एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि’ अर्थात् भगवान् कृष्णको नाम “हरे कृष्ण  हरे  कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे  । हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे” नै संसारभरिका मानिसहरूको एक मात्र मन्त्र बनोस् । ‘कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा’ अर्थात् उनै भगवान् कृष्णको सेवा गर्नु नै संसारभरिका मानिसहरूको एक मात्र कर्म बनोस् ।
–गीतामहात्म्य – ७

« PREV
NEXT »

No comments