कलियुगका लागि शास्त्रको सिफारिस संकीर्तन यज्ञ नै हो

कलियुगमा देवताहरुको लागि गरिने यज्ञ संकीर्तन यज्ञबाट पुरा हुन्छ, भगवानको पूजा गर्नाले व्यक्ति
आफसेआफ सारा देवी देवता जो भगवानकै अंग हुन्, उनीहरुको सेवा हुन जान्छ । यदि कोही रुखको जरामा पानी हाल्दछ भने रुखको हरेक भाग जस्तै पातहरु, हाँगाहरु आफसेआफ सन्तुष्ट हुन जान्छन्र यदि कोही पेटलाई भोजन दिन्छ त शरीरको अरु सारा भाग जस्तै गोडा, हात, औला पनि पुष्ट हुन जान्छन् । यसै प्रकार श्री भगवानको पूज ागर्नाले व्यक्ति सारा देवी देवताहरुलाई सन्तुष्ट गर्न सक्दछन् । सारा देवताहरुको पूजा गरेर व्यक्ति भगवानको पूजा पुरै तरहले गर्न सक्दैन । यसकारण देवताहरुको पूजा अनुचित र असम्मान जनक छ ।
आजको यस कलियुगमा देव पूजा गर्न एक तरहले भन्दा असम्भव छ, यसप्रकार आजको युगको लागि श्रीमद्भागवतममा संकीर्तन यज्ञ गर्न सुझाइएको छ । (११।५।३२ भावगवतम) । आजको युगमा बुद्धिमान व्यक्ति सारा यज्ञको पूर्ति केवल “हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे” को जपबाट पूरा गर्दछ । “तस्मिन तुस्ते जगत तुस्तम” जब भगवान विष्णु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तब सबै देवताहरु जो भगवानकै विभिन्न अंग हुन्, आफसेआफ सन्तुष्ट हुन जान्छन् ।  (श्रीमद्भागवत ४.२.३५)

0 comments:

Post a Comment

VIDEO

Copyright © 2011-2014 Krishna Update All Right Reserved(Details Here >))| --By Paramesvara Acyuta Das