आफ्नो मौलिक, शुद्ध चेतनालाई जागृत गर्न महामंत्रको जप अनिवार्य

यस महामन्त्रको कीर्तनद्वारा स्थापित अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हाम्रो दिव्य चेतनालाई जागृत गराउने एक
सर्वोच्च विधि हो । चेतना आत्मा भएको कारणले हामी सबै मौलिक रुपमा कृष्ण भावनाभावित जीव हौं , परन्तु अनादि कालदेखि जड पदार्थको संगतमा रहेको कारणले गर्दा हाम्रो चेतना भौतिक वातावरणद्वारा दुषित भएको छ । जुन भौतिक वातावरणमा अहिले हामी निवास गरिरहेका छौं, त्यसलाई माया अथवा भ्रम भनिन्छ । मायाको अर्थ “त्यो हो जुन छैन ।” त्यो भ्रम के हो ? उक्त भ्रम यो हो कि हामी सबै भौतिक प्रकृतिम ाथि प्रभुत्व स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छौ । जबकी बास्तवमा हामी प्रकृतिको कठोर नियमहरुको बन्धनमा बाधिएका छौं । जब एक खास कृत्रिम भावले सर्वशक्तिशाली स्वामीको स्वाङ्ग गर्ने प्रयत्न गर्दछ भने उसलाई भ्रममा परेको भनिन्छ । हामी भौतिक स्रोतहरुको शोषण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । यद्यपि हामी प्रकृतिमाथि विजय पाउनको लागि कठिन संघर्षमा संलग्न छौं तथापि हामी सोही प्रकृतिमाथि अत्यधिक निर्भर हुदै जान्छौं । हामी आफ्नो नित्य कृष्णभावनामृत अर्थात कृष्णको जागृतिद्वारा भौतिक प्रकृतिको विरुद्धमा भएको यो भ्रामक सघर्ष तत्क्षण नै समाप्त गर्न सक्दछौं ।
हरेकृष्ण हरेकृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
यो एक अप्राकृतिक (दिव्य) विधि हो, जसबाट हामी आफ्नो मौलिक, शुद्ध चेतनालाई जागृत गर्न सक्दछौं । यस दिव्य, अप्राकृतिक शब्द ध्वनिको कीर्तनद्वारा हामी आफ्नो हृदयलाई सबै प्रकारको अनर्थहरुबाट शुद्ध गर्न सक्दछौं । यी सबै अनर्थहरुको जड यो मिथ्या चेतना हो कि “मैले जुन कुराहरु पनि निरिक्षण गरिरहेको छु, त्यसको स्वामी म हुँ ।
श्री कृष्णभावनामृत मनमाथिको कुनै कृत्रिम आरोपण होइन । यो भावनामृत जीवको मौलिक, स्वभाविक शक्ति हो । जब हामी यस दिव्य शब्दध्वनि सुन्छौं, तब यो भावनामृत जागृत हुन्छ । ध्यानको यस सर्वाधिक सरल विधि यस युगको लागि अनुमोदन गरिएको छ । व्यवहारिक अनुभवद्वारा पनि हामीलाई यो प्रतीत हुन्छ की यस महामन्त्र अर्थात मुक्ति दिलाउने हेतु महामन्त्रको कीर्तनमा आध्यात्मिक स्तरबाट अवतरित हुदै एक दिव्य भावको जो कोही पनि आस्वादन गर्न सक्दछ ।
जब श्री भगवानको विशुद्ध भक्तद्वारा प्रेमभावले भगवन्नाम कीर्तन हुन्छ, तब सुन्नेजनहरु माथि यसको सर्वाधिक महान प्रभाव पर्दछ र यसकारण यो कीर्तन भगवानको शुद्ध भक्तहरुको श्री मुखबाट सुन्नु आवश्यक छ, जसले गर्दा तत्काल प्रभाव हुन सकोस् । जहाँसम्म सम्भव हुन्छ, अभक्तहरुको मुखबाट आएको कीर्तन सुन्नबाट बच्नुपर्दछ । यो ठीक यस्तो प्रकारको हुन्छ, जस्तो कि सर्पद्वारा पिइएको दुध विषालु हुन जान्छ ।
हरा शब्द भगवानको शक्तिको सम्बोधन गर्ने एक रुप हो । भौतिक शक्ति माया पनि भगवानको विविध शक्तिहरुमध्ये एक हो । हामी जीवात्मा पनि श्री भगवानको तटस्थ शक्ति हौं । जीवात्मा भौतिक शक्तिभन्दा श्रेष्ठ छ । जब परा (श्रेष्ठ) शक्ति अपरा (निम्न) शक्तिको सम्पर्कमा आउछ, तब एउटा असंगत स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । परन्तु जब परा शक्ति अर्थात तटस्थ शक्ति अन्तरङ्ग शक्ति हरा को सम्पर्कमा आउछ, तब उ आफ्नो सुखद एवं स्वभाविक अवस्थामा स्थित हुन जान्छ । हरे, कृष्ण एवं राम यी तीन शब्द महामन्त्रको अप्राकृतिक÷दिव्य बीज शब्द (मन्त्र) हुन् । यसको कीर्तन श्री भगवान तथा उनको शक्तिको लागि एक आध्यात्मिक पुकार हो , जसले गर्दा बद्ध आत्माको रक्षा हुन सक्दछ । महामन्त्रको कीर्तन उक्त शिशुको (स्वभाविक) यथार्थ रोदन समान हो जो आफ्नी आमाको काखमा जान चाहन्छ । माता हरा भक्तलाई परम पिता भगवानको सामु लानुहुन्छ र श्रद्धा तथा विस्वासको साथ महामन्त्रको कीर्तन गर्ने भक्तको सन्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ । अत यस कलियुग अर्थात कलह तथा पाखण्डको युगमा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे यस महामन्त्रको कीर्तन समान अरु कुनै पनि आत्मसाक्षात्कारको विधि प्रभावशाली छैन ।

0 comments:

Post a Comment

VIDEO

Copyright © 2011-2014 Krishna Update All Right Reserved(Details Here >))| --By Paramesvara Acyuta Das