BREAKING NEWS
blog

728x90

header-ad

468x60

header-ad

कृष्ण भुल्नु नै बेकार ।। वैष्णव भजन

राधाकृष्ण भजो प्यार
जीवनमा एउटा सार ।
यस्तो चोला फेरी हामीलाई
पाइँदैन पाइँदैन बारम्बार ।।

खाली आयौं खाली जान्छौं
सबै यहाँ छोडेर जान्छौं ।
यो हो धोकाको संसार
कृष्ण भुल्नु नै बेकार ।।

मानव जीवन फेरी हामीलाई
पाइँदैन पाइँदैन बारम्बार ।
यस्तो चोला फेरी हामीलाई
पाइँदैन पाइँदैन बारम्बार ।।

धन दौलतमा तृष्णा बढायौं
कृष्ण प्रभुलाई हामी भुलायौं ।
यो हो धोकाको संसार

कृष्ण भुल्नु नै बेकार ।।
« PREV
NEXT »