BREAKING NEWS
blog

728x90

header-ad

468x60

header-ad

यस कलियुगमा हामीलाई मुक्ति दिलाउनको लागि यो हरे कृष्ण महामन्त्र उपयुक्त छ ।

केवल ब्राह्मण र देवता नै यस भौतिक जगतबाट छुटकारा पाउन सक्दछन्, किनकी उनीहरु भगवानको निर्देशनहरुको पालन गर्दछन् । जे सुकै पनि भगवानद्वारा बोलिएको हुन्छ त्यो मन्त्र हुन जान्छ र त्यो जीवको मुक्तिको लागि उपयुक्त हुन्छ । बद्ध जीव भौतिक जगतमा बाच्नका लागि धेरै नै कडा संघर्ष गरिरहेका छन् ।
मनः षठानिन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति (भागवदगीता १.५.७) यो भौतिक जगतबाट मुक्ति पाउनु व्यक्तिको सर्वोच्च उद्देश्य हो, किन्तु जबसम्म भगवानद्वारा मन्त्र प्राप्त हुदैन, उसको मुक्ति असम्भव छ र यो सुरुको मन्त्र गायत्री मन्त्र हो । अतः शुद्धिकरण भएपछि ब्राह्मण बन्नको लागि योग्य हुन जान्छ, यस स्थितिमा उसलाई गायत्री मन्त्र दिने गरिन्छ, केवल गायत्री मन्त्रको जपले व्यक्ति मृक्ति प्राप्त गर्दछ , किन्तु यो मन्त्र ब्राह्मण र देवताको लागि उपयुक्त छ।
यस कलियुगमा सारा जीव कठिन परिस्थितिमा छन् । अतः हामीलाई एक उपयुक्त मन्त्रको जरुरत छ जसले यस कलियुगको खतराहरुबाट हामीलाई निकाल्न सक्दछ र मुक्ति प्रदान गर्न सक्दछ ।
यसकारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको रुपमा आएर ‘हरे कृष्ण महामन्त्र’ प्रदान गर्नु हुन्छ । शिक्षाष्टक मा चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ कि “परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्” श्रीकृष्ण संकीर्तनको जय होस् । अतः यो मन्त्र ‘हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे’ । भगवानद्वारा स्वयं उच्चारित छ र हाम्रो मुक्तिको लागि दिइएको हो आगोका झिल्का जबसम्म अग्निको ज्वालाको साथ रहन्छ तबसम्म त्यो धेरै सुन्दर दखिन्छ । यसै प्रकार हामी पनि त्यस परम इश्वरको सत्संगमा रहनु पर्छ एवं सतत रुपमा भगवानको भक्ति गरिराख्नु पर्छ । तब हामी सधै उज्ज्वल एवं झिल्कासरी चम्किरहने छौ । जब हामी भगवानको सेवा बाट टाढा हुन जान्छौं या भगवानलाई अस्वीकार गरिदिन्छौं त्यसरी नै हाम्रो चमक र हाम्रो तेज निभ्दै जान्छ ।
हामी जीवात्मा जो अग्निको झिल्का हौं, यस भौतिक जगतमा गिर्न गएका छौं र अग्नि कृष्ण हुनुहुन्छ । अतः हामीले यो महामन्त्र भगवान जसरी नै ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । जस्तै की श्री चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई यो महामन्त्र जप्नको लागि बताउनु भएको छ । यस महामन्त्रको जपले गर्दा हामी यो भौतिक जगतबाट मुक्त हुन जान्छौं ।
श्रोत : श्रील प्रभुपादका पुस्तक
« PREV
NEXT »

No comments